عکس دلمه سبزیجات
vida.k
۴۴۷
۴.۲k

دلمه سبزیجات

۳ بهمن ۰۱
#چالش_عکس_گالری
#چالش_عکس_آرشیوی
#چالش_فاطمه_زمانی
سلام دوستهای گلم. امیدوارم حالتون خوب باشه. تنتون سالم و دلتون بی غم باشه.
یک سری عکس توی گالریم دارم. توی ذهنم و عمق جانم برای همیشه ثبته ولی دلم میخواد اینجا هم ثبت بشن.
هم تلخن هم شیرین. اول که نگاهشون میکنم لبخند میزنم بعد بغضم میگیره.
به ترتیب:
دلمه سبزیجاتی که برای شام تولدم به کمک بابا جانم درست کردم. کمکم داخل سبزیجات رو خالی میکرد. اهر سر گفت عکسش رو که نشون دوستهات دادی نکی تنها انجام دادم بگی که بابام هم کمکم کرده🥺
عکس دوم دلمه هایی که خودش درست کرده بود. حدودا ۱۷۰ تا بود.
سبزی دلمه که داشت پاک میکرد. عکس بعدی هم در حال خرد کردنشون
وقتی کرونا گرفته بودم گل پونه برام فرستاده بود که دم کنم.
بادمجونهایی که برای مامانم سرخ کرده بود. میگفت من اگه بخوام انجام بدم، کارهای خونه و آشپزی رو از خانمها هم بهتر بلدم.
آبگوشتی که یه روز برامون پخت و معتقد بود نباید رب بزنی و فقط گوجه بریزی.
غوره هایی که خشک کرد و آسیاب کرد برای گرد غوره.
آخرین ناهاری که خونه من اومد و خورد. آبگوشتم سر رفت توی زودپز و پیتزا گرفتم براشون.
عکس اخر هم... 😓

روح تمام پدران و مادران آسمانی شاد 🌺🌺
پدر و مادر دو گوهر نایاب هستند که تکرار نمیشن. قدرشون رو بدونید. 🙏🏻
در پناه حق
#پدر
...
نظرات