عکس نان بربری فانتزی

نان بربری فانتزی

۹ بهمن ۰۱
سینی من ۳۰ در ۴۰ هست.

با این مقدار خمیر در این سایز سینی ۲عدد نان بدست می آید
اگر چونه ها را کوچک تر کنید ۳عدد نان بدست می آید.

ابتدا با فرچه روغن زدم ، بعد کمی اردپاشی کردم.
...
نظرات