عکس نان بربری فانتزی

نان بربری فانتزی

۹ بهمن ۰۱
به کمک کاردک روی نان خط انداختم .

به اندازه و ضخامتِ خمیر دقت کنید نه نازک باشه و نه ضخیم ، نازک باشه نان خشک میشه ، ضخیم باشه مغزش نمی پزه.
...