عکس شیر برنج با شیره
Mrs_rad_73
۰
۴.۹k

شیر برنج با شیره

۱۵ بهمن ۰۱
میلاد شاه مردان، شیرخدا..مولود کعبه حضرت علی علی السلام و همچنین روز مرد و روز پدر مبارک باشه😍😍🥳🥳❤❤
کعبه از نام علی باز پلی زد ب بهشت
چه مراعات نظیریست《 علی》 کعبه، بهشت!

#شیر_برنج_با_شیره
...