عکس کیک ابر و باد
مامان سالارم
۱.۸k
۳.۵k

کیک ابر و باد

۱۶ بهمن ۰۱
#روزتون _مبارک_ شیرمردای_ زندگیم
شاهرخم#سالارم#سلمانم😘😘😘
#روز _همه ی_ شیر مردان_ مبارک🙏💐

مردونگی ک ریش و سبیل و مذکر بودنش نیس✌️
مردونگی و مرد بودن ب حرف و غیرت و پایبند بودن ب حرفش وخانوادش باشه هس👌
داریم زناییکه از مرد هم شیرمردتر هستن💪
وزندگی عیالشون رو میچرخونن
وهیچ مردی ب چشمشون نمیاد✌️روز شماها هم مبارک🙏💐😘😘
روح پدران آسمونی شاد🌸🌸🌴🌴
و روز پدران زمینی مبارک💐💐
کیک رو با دستور مریم جون مامان هانیه ومحمد عزیز درستیدم 👌😍
و اخرای مواد کاکائو وقهوه ترک زدم و طرح ابر وباد درست کردم😍
خامه کم زدم چون خامه ندوستیم🤪
کارامل رو با دستور لیلا مامان مه یاس عزیز هم اماده کردم👌😍
ک من بهکارامل شکلات اضاف کردم و کمی شل ورداشتم ک بتونم رو کیک بریزم😍😋
طعمش فوق العاده بود😋😋😋
...
نظرات