عکس دسرپاناکوتا

دسرپاناکوتا

۱۶ بهمن ۰۱
یه دسرپاناکوتای خوشمزه ی ایتالیایی برای روزپدرعشقم💋💋
سرچشمه ی عشق با علی آمده است
گل کرده بهشت تا علی آمده است
شد کعبه حرمخانه میلاد علی(ع)
کز کعبه صدای یا علی آمده است

 

 

میلاد امام علی(ع) آغازگر اشاعه عدالت و مردانگی و معرف
والاترین الگوی شهامت و دیانت، بر عاشقانش مبارک باد . . .

 
...
نظرات