عکس کیک روز مرد

کیک روز مرد

۱۶ بهمن ۰۱
#کیک_روز_مرد#تدارک_روز_مرد

می‌نویسم مرد …

تو بخوان صبور

می‌نویسم مرد …

تو بخوان کوه دردی که هیچگاه بیانش نکرد

می‌نویسم مرد …

تو بخوان احساسی‌ترین مغرور دنیا

می‌نویسم مرد …

تو بخوان تکیه گاه

روز مرد مبارک
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
...