عکس آش شلغم
لیلا
۹۴
۱.۲k

آش شلغم

۱۷ بهمن ۰۱
خوب بودن ادمها رو به حساب وظیفه شان نگذاریم
خوب بودن و انسان بودن،بزرگی و معرفت است💕🌹
...