عکس مارمالاد سیب وکیوی

مارمالاد سیب وکیوی

۳ اسفند ۰۱
من اول با گوشت کوب له کردم دیدم خوب نشد باشکر که مخلوط کردم میکسر زدم بعدش

#مارمالاد-سیب-و-کیوی
...