عکس حلوا آرد گندم مناسب ماسوره زدن
hadis-soltani
۴۶۵
۳.۷k

حلوا آرد گندم مناسب ماسوره زدن

۱ ماه پیش
به یاد هموطنان از دست رفته ام 🖤🖤
وطن بنازم گلی رو دارنه
شی ریشه پلنگه مست خو داینه
ونی قصر بکشیه آسمون
ونه بالا دماوند کوه داینه
وطن ای کمون آرش
وطن ای خون سیاوش
مردم داینی که موندنه
سرخ گل گلی آتش
وطن تی خاک ره غرق خون نوینم
تی چلچلا ره سرگردون نوینم
نوینم آرزو به دل بمونی
تره پامال نامردون نوینم
وطن ای کمون آرش
وطن ای خون سیاوش
مردم داینی که موندنه سرخ گل گلی آتش
وطن تی خاک ره غرق خون نوینم
وطن تی خاک ره غرق خون نوینم
تی چلچلا ره سرگردون نوینم
نوینم آرزو به دل بمونی
تره پامال نامردون نوینم
تره پامال نامردون نوینم
می دست فرهادی دستی جا پیشه دارنه
می دل تی دشمنونی جا کینه دارنه
خود ره فدا کمه اگر بخواهی
می جان تیسه بمردن پیشه دارنه
...
نظرات