عکس شیرینی پارسل کوکی
paeez.cake
۱۰
۸۷۹

شیرینی پارسل کوکی

۱۶ اسفند ۰۱
خیلی به چیزی وابسته نباش
فرض کن آنچه در اختیار داری
چیزی است که جهان به طور موقت به تو داده است
و میتواند در یک چشم بر هم زدن
آن را یا حتى بیشتر از آن را
از تو پس بگیرد....

شیرینی پارسل کوکی
عطر خوشِ خرما و هل و دارچین...

#شیرینی_نوروز
...
نظرات