عکس باقلوا مصری
paeez.cake
۱۰
۸۱۶

باقلوا مصری

۱۶ اسفند ۰۱
سرنوشت توسط کفش هایی که پوشیده ایم،
رقم نمیخورد،

بلکه به قدم هایی که بر می داریم وابسته است...

باقلوا مصری
مغزی پسته

#شیرینی_نوروز
#شیرینی_خونگی
...
نظرات