عکس محلبی دورنگ پرتقالی
الهام
۳۴
۵۸۸

محلبی دورنگ پرتقالی

۱۸ فروردین ۰۲
#چالش_دسر_لیوانی
چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۲
با پرتقال تو سرخ😊🍊
لینک دستور حدیث سلطانی عزیز🌹
https://sarashpazpapion.com/recipe/3fe297b823c715f95e36d9c294ad64b9
باید لایه سفید را غلیظ تر برمیداشتم، چند ساعت طول کشید تا لایه اول آماده شد.
کمی مزه پرتقال پخته شده داشت.
...
نظرات