عکس خورش بامیه باکوفته قلقلی
نجمه
۴
۲۵۵

خورش بامیه باکوفته قلقلی

۱۳ اردیبهشت ۰۲
با دستور پخت مامان ارسلان
https://sarashpazpapion.com/recipe/1becd7a74f3c1cd825a4882135638191
...
نظرات