عکس فسنجان باکوفته قلقلی
zaynab.abdole
۲۱
۹۹۵

فسنجان باکوفته قلقلی

۲۱ فروردین ۹۷
بی تو مهتاب شبی باز ازآن کوچه گذشتم
همه تن چشم شدم خیره به دنبال توگشتم
شوق دیدار تو لبریزشدازجام وجودم
شدم آن عاشق دیووانه که بودم
...
نظرات