عکس زرشک پلو و مرغ ریش ریش شده
♥️Orkideh♥️
۵۹۱
۹۹۴

زرشک پلو و مرغ ریش ریش شده

۱۷ اردیبهشت ۰۲
نخ به پای بادبادک های
کم طاقت مبند..

زندگی را هر چه آسان تر بگیری
بهتر است!!

#فاضل_نظری
...