عکس حلوا شکری
*مامان ریحانه *
۱۱۰
۱.۲k

حلوا شکری

۲۰ اردیبهشت ۰۲
#حکایت
میگفت: خیلیآااا نماز نمیخونن .. منم نمیخونم ..
گفتم: دوست عزیزم...
خیلیآااا
هم درس نمی خونن...
خیلیا هم تفکر نمی کنن...
خیلیآااا
هم موفق نمیشن...
خیلیا هم رشد نمیکن..
و همیشه خدا
یک نسخه معمولی ناقص باقی می مونن...
پس ترجیحاً خیلیآاا... نباش!
...
نظرات