عکس ترافل
art-chef3
۱۸۷
۲.۲k

ترافل

۱۰ خرداد ۰۲
با جبر دنیا جور در نمیاد بدون جان کندن به چیزی رسید
برگ ها هم با تمام لطافتشان با تمام رنجوریشان
از ظلمت خاک است که به نور میرسند

سلام سلام
خوبین قشنگا
این پست مارو هم یه حل بدین بره جلو
قربون دستتون
...
نظرات