عکس کشک بادمجان
رها بانو
۱۳۳
۷۳۱

کشک بادمجان

۱ تیر ۰۲
هدف ما در دنیا،
رسیدن به راحتی نیست؛

پیامبر(ص) فرمودند:
«راحتی در دنیا خلق نشده است»

هدف ما رسیدن به جاییست که
بتوانیم به راحتی از راحتی بگذریم...
🌸🌸🌸🌸🌸
بهش فکرکن❤

🌱🌱🌱🌱🌱
من توی کشک بادمجونم وقتی میخوام بذارم جا بیفته،دو سه تا گوجه رنده میکنم و طعمش بیییی نظیییر میشه👌
...
نظرات