عکس سبزی پلو با ماهیچه

سبزی پلو با ماهیچه

۱۴ تیر ۰۲
💞🍃ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤഽ💞

فقط اونجا كه ابى ميخونه:
"كنارم خيليا هستن
، دلم پيش تــو آرومه😍❤️🍃🌸
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
@Moon78☀️🌙

1402/04/14🗓
#سبزی_پلو
#ماهیچه
#خورشت
...
نظرات