عکس اطعام غدیر

اطعام غدیر

۱۹ تیر ۰۲
#غدیر-سند-حقانیت-شیعه

هان مردمان! او را برتر دانید،که خداوند او را برگزیده؛و پیشوایی او را بپذیرید،که خداوند او را برپا کرده است.
هان مردمان! او از سوی خدا امام است و هرگز خداوند توبه منکر او را نپذیرد و او را نیامرزد.این است روش قطعی خداوند درباره ناسازگار علی و هر آینه او را به عذاب دردناک پایدار کیفر کند.از مخالفت او بهراسید و گرنه در آتشی در خواهید شد که آتش گیری آن مردمانند؛و سنگ،که برای حق ستیزان آماده شده است.
هان مردمان! به خدا سوگند که پیامبران پیشین به ظهورم مژده داده اند و اکنون من فرجام پیامبران و برهان بر آفریدگان آسمانیان و زمینیانم.آن کس که
راستی و درستی من را باور نکند به کفر جاهلی در آمده
و تردید در سخنان امروزم همسنگ تردید در تمامی محتوای رسالت من است،و شک و ناباوری در امامت یکی از امامان،به سان شک و ناباوری در تمامی آنان است.و هر آینه جایگاه ناباوران ما آتش دوزخ خواهد بود.
هان مردمان! خداوند عزّوجلّ از روی منّت و احسان خویش این برتری را به من پیشکش کرد والبته که خدایی جز او نیست. آگاه باشید: تمامی ستایش ها در همه روزگاران و در حال و مقام ویژی اوست.

#خطبه-غدیر
#لا-امیرالمومنین-الا-علی
...
نظرات