عکس آلبالو خشک بازاری
باران سجادی
۳۰
۱.۵k

آلبالو خشک بازاری

۳۰ تیر ۰۲
ساعت ۷ صبح بیدار شدم دیدم بابام نیم ساعت زودتر بیدار شده صبحونه خورده
گفتم بابا جایی میخوای بری
گفت نه نون کم بود ترسیدم تو بیدار شی تمومش کنی🤪
...
نظرات