عکس شربت زعفران نذری
باران سجادی
۲۹
۱.۲k

شربت زعفران نذری

۴ مرداد ۰۲
رفتن که بهانه نمی خواهد ،
یک چمدان می خواهد
از دلخوری های تلنبار شده و گاهی حتی دلخوشی های انکار شده...
رفتن که بهانه نمی خواهد،
وقتی نخواهی بمانی،
با چمدان که هیچ بی چمدان هم می روی !
...
نظرات