عکس همبرگر خونگی
باران سجادی
۱۱
۱.۲k

همبرگر خونگی

۲۴ مرداد ۰۲
اگر با پدر و مادرت تماس میگیری
و پاسخگو هستند
یکی از انسان‌های خوشبخت
روی زمینی...
خیلی ها دلتنگ چنین
تماسی هستند...
همین الان بلند شو حالشونو بپرس...
...
نظرات