عکس زبرا کیک پنبه ای(دستورhadis_soltani)
باران سجادی
۲۰
۱.۲k

زبرا کیک پنبه ای(دستورhadis_soltani)

۲۷ مرداد ۰۲
نمیشه مثل بقیه رفتار کرد
و جوابشون رو داد
وگرنه دیگه چه فرقی
بین تربیت ما و اونا هست......
...
نظرات