عکس آش رشته
Motahare Jan
۱۲۴
۶۲۴

آش رشته

۵ شهریور ۰۲
🌹❤️🌹❤️🌹❤️🌹❤️🌹❤️🌹❤️🌹❤️🌹❤️
بازرگانی را هزار دینار خسارت افتاد. پسر را گفت: باید که این سخن با هیچ کس در میان ننهی. گفت: ای پدر فرمان تو راست، نگویم ولیکن خواهم مرا بر فایده این مطلع گردانی که مصلحت در نهان داشتن چیست؟ گفت: تا مصیبت دو نشود: یکی نقصان مایه و دیگر شماتت همسایه.

مگوی اندُه خویش با دشمنان
که «لاحَول» گویند شادی کنان


سلام دوستان خوبم 🌻
نطر منو بخواهید باید بگم که به خیلی از دوستان هم نمیشه از ناراحتی ها و ناملایمتها گفت..😊چون‌ زمانی میرسه که از حرفهاشون چیزی که بااااید ، انتظارت نمیره ..فکر کنم برای همه آدمها هم همینه..
بقول معروف آدمیزاد شیرِ خام خورده😅توقعی به هیچکس نمیره😊
شما نظرتون چیه؟😅

 

...