عکس کیک اسفنجی تولد

کیک اسفنجی تولد

۶ شهریور ۰۲
🍀‏اگر روزی دنیا را دوست نداشتی،
جایت را عوض کن
تا از زاویه‌ای دیگر به آن بنگری.
دنیا از بعضی زوایا دوست‌داشتنی‌ست
و در بعضی زوایا نه.
در بعضی از زوایا بهتر و زیباست،
در بعضی زوایا تاریک و خسته‌کننده.
یادت باشد تو باید جایت را عوض کنی،
چرا که دنیا هرگز از جایش تکان نخواهد خورد!
#کیک_تولد#کیک_اسفنجی_تولد
...
نظرات