عکس ماهی تنوری
مelha
۱.۳k
۲.۵k

ماهی تنوری

۲۶ شهریور ۰۲
کسانی که
در تاریک ترین شب هایتان
شما را تنها نمی گذارند ،
همان افرادی هستند که
سزاوار همنشینی در روشن ترین
روزهایتان هستند 🌞

#چالش_روزمرگی
#روزمرگی

بازم ماهی البته تنوری هست، با آبلیمو نمک ادویه و
کمی پودرسیر ماساژ میدم سینی فرو کمی با فرچه چرب
میکنم ماهی بازشده رو از طرف پوستش توی سینی میذارم
و مخلوط رب انار و روغن زیتون روش میمالم و میذارم فر یا
توستر حرارت پایین و بالا حدود 30 الی 40 دقیقه تایم
میخاد تا کبابی و آماده سرو بشه پوستشم خودبخود
ازش جدا میشه❣️
تهدیگ نون تست هست کاغذی و محشر👌🏻
سپاسگزار از همراهی همه عزیزان🌹

#ماهی #تنوری #ماهی_تنوری #خوشمزه
#تهدیگ #زعفرانی#ناهار #ساده #الهام 🤍
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
...