عکس شنيسل مرغ

شنيسل مرغ

۲۸ شهریور ۰۲
ردیف سمت چپ به جای آرد سوخاری از چیپس خرد شده استفاده کردم خیلی خوشنزست
ولی با آرد سوخاری بیشتر ترجیح میدم😍😍

ویدئوش با توضیحات کامل توی پیجم هست

#شنیسل_مرغ #شنیسل #غذا_با_مرغ #شوید_پلو #آشپزخونه_نگار #نگار۶٩
...
نظرات