عکس کاچی زعفرانی
فافا
۷۸۷
۱.۴k

کاچی زعفرانی

۱۳ مهر ۰۲
پست ۱۳۹⚘

خیلی سال پیش از یکی پرسیدم بزرگ‌ترین اشتباهی که تو زندگی انجام دادی چیه؟
فکر کرد. خیلی فکر کرد و گفت مفت از دست دادم.
گفتم چی رو از دست دادی؟
گفت چیزی که فکر می‌کردم همیشه دارم. می‌دونی آدم وقتی چیزی رو داره حواسش پرت نداشته‌هاش میشه. میگه این که هست. بذار برم سراغ باقی چیزا... حواسش نیست چیزی که داره شاید باارزش‌تر از تمام چیزایی باشه که دنبالشونه.
یه نگاه بهش کردم و گفتم نمی‌شد دوباره به دستش آورد؟
یه لبخند تلخ زد و گفت نه... برای من نمی‌شد. شاید خیلی چیزا رو بشه بعد از دست دادن دوباره داشت ولی دل آدمیزاد رو نمیشه. اینکه خیلی ساده دل کسی رو به دست آوردیم دلیل بر بی‌ارزش‌بودنش نیست. بعضی‌چیزا رو وقتی نداشته باشی تازه ارزش‌شون مشخص میشه!
پس بذار خیلی راحت بهت بگم... بعضی وقتا همین که چیزی رو از دست ندی کافیه.

@fafa_2324
...
نظرات