عکس کوکی
m.yasna
۵۰
۷۰۲

کوکی

۱۶ مهر ۰۲
❤️کپشن مطالعه شود❤️
دقت کرده اید
ما برای شرکت در مراسم شادی
وقت نداریم
حوصله نداریم
لباس مناسب نداریم
اصلا دلمان نمی خواهد خیلی ها را ببینیم
نمیتوانیم با محل کار هماهنگ کنیم
راه دور است
هوا گرم است
ترافیک سنگین است
و هزاران بهانه دیگر ....

اما به محض اینکه آشنایی را ازدست میدهیم همه مناسبات را کنار می گذاریم تا در مراسم ختم شرکت کنیم .
دوری راه و سرماو گرمای هوا
قهر بودن با این و آن و....
هیچ کدام مانع از حضور ما نمیشود.

بعد معترض میشویم که چرا به ما مرده پرست میگویند .
خوب جانا بیا کاری کنیم .
بیا این انگ مرده پرستی را از خود بزداییم
بیا
قبل از آنکه مجبور شویم بر سنگ سردش بوسه بزنیم
رخسارش را بوسه باران کنیم

قبل از آنکه مداح برایمان از خوبیهایش بگوید و از او یک قدیس بسازد و ما اشک بریزیم
خودمان خوبیهایش را به یاد آوریم واز خطاهایش چشم پوشی کنیم .

قبل از آنکه دیدار ها به قیامت بیفتد
خودمان همتی کنیم و دیدارها را تازه کنیم .

قبل از آنکه مجبور شویم شماره قطعه .ردیف و غیره را از اطلاعات آرامستان بگیریم
آدرس کوچه و محله و پلاک خانه اش را از دوستان و آشنایان بگیریم.
قبل از آنکه به قاب عکسش خیره شویم و اشک بریزیم
به چشمانش نگاه کنیم و لبخند بزنیم .

قبل از آنکه بخوابیم و آرزو کنیم تا او را در خواب ببینیم
کافیست اراده کنیم تا در بیداری هر چقدر که دلمان میخواهد اورا ببینیم.


بجنبیم قبل از آنکه خیلی زود دیر شود .
...