عکس فلافل ساده
m.yasna
۴۴
۷۰۴

فلافل ساده

۲۰ مهر ۰۲
کپشن مطالعه شود لطفاً ❤️

بیایید همگی دستهایمان را بالا ببریم و با هم دعا کنیم
برای سربازی
که اولین شب خدمتش را میگذراند .

برای سربازی که از شهر و دیار خود فرسنگها دور است .

برای سربازی که بیماراست و راضی نمیشود مادرش را از احوال بد خود باخبر کند .

برای سربازی
که در نقطه صفر مرزی مشغول مرزبانی است .

برای سربازی که گوشه خلوتی پیدا کرده و برای نامزدش نامه عاشقانه مینویسد .

برای سربازی که هیچکس را ندارد که دلواپسش باشد .

برای سربازی که روزشماری میکند تا موعد مرخصیش فرا برسد .

برای سربازی که گناه نکرده را به گردن میگیرد تا همقطارانش بر اساس قانون تشویق برای یک نفر تنبیه برای همه ،مجازات نشوند.

برای سربازی که از تاریکی و تنهایی میترسد ولی
هرگز پست خود را ترک نمیکند .

برای سربازی که همدوره اش را دلداری میدهد

برای سربازی که در برجک هوشیارانه نگهبانی میدهد تا کسی در خیال خام خود فکر تصاحب حتی یک وجب از خاک ایران را نکند .

برای سربازی که
سرش را میدهد
تا نام جاوید وطن
ایران
سرزمین شیران
تا ابد به افتخار بماند .

به سلامتی تمام سربازان پر افتخار کشورمان
...