عکس شیرینی بهشتی
Shima.A
۱۳۴
۳k

شیرینی بهشتی

۲ آبان ۹۴
راحت و خوشمزس دوستان،با همین دستور پیش رفتم ولی فرمو رو ۱۴۰ درجه تنظیم کردم که بیشتر از این تغییر شکل نده،،
...
نظرات