عکس رشته خوشکار
محبوبه عباسی
۵۴۰
۴.۲k

رشته خوشکار

۹ آبان ۰۲
عادت هایی که شمارو دوست داشتنی میکنه!

عقل کل نباشین
توی کار دیگران دخالت نکنین
از کسی کینه به دل نگیرین
دیگران رو تحسین کنید
زود قضاوت نکنید
بی ریا باشین
بخشنده باشین
محرم اسرار دیگران باشید
صبور باشین

ویژگی هایی که باعث میشه جذابتر بشید

جسور باش اما گستاخ نباش
مطالعه کن و آگاه باش ولی نیازی نیست توی هر مسئله ای اظهار نظر داشته باشی
شیک لباس بپوش ولی بنده مد نباش
مهربون باش اما ساده نباش
همیشه قوی باش ولی مغرور نباش ...

#محبوبه_عباسی
#رشته،خوشکار
#گیلان
...
نظرات