عکس کیک شیر شکلاتی
هدیه
۲۳
۳۶۷

کیک شیر شکلاتی

۱۱ آبان ۰۲
هرکسی میتواند با رنج های دیگری همدردی کند.
اما خشنود شدن ازموفقیت های دیگری،سرشت بسیار پاکی میخواهد💞
...
نظرات