عکس روزمرگی
mohades1377
۳۸
۳۴۴

روزمرگی

۲۳ آبان ۰۲
عکس های داخل گوشیم
پیراشکی کرمدار،پیتزا مخلوط،هات داگ،پفیلا خانگی،پیتزا گوشت و سبزیجات
اسلاید آخر پیتزایی هست که با کمک کوچک جان درست کردیم.
#روزمرگی#چالش_روزمرگی‌#غذا#پیتزا
...
نظرات