عکس ته انداز بال مرغ
مelha
۱۳۱
۱.۸k

ته انداز بال مرغ

۲ آذر ۰۲
بودن هم بودن‌های قدیم

نه تلفن بود نه اینترنت

فقط نگاه بود و نگاه

رو به رو

چشم در چشم

به همین خلوص

به همین کیفیت

به همین سادگی ...


#چالش_روزمرگی #روزمرگی

#ماهی #ماهی_تنوری #ته_انداز #ناهار
#غذا #ته_انداز_بال_مرغ #پاییز
#خوشمزه #زعفرانی #الهام 🤍
...
نظرات