عکس ته انداز بال مرغ
سهیلا
۱۱۷
۱.۳k

ته انداز بال مرغ

۱۹ بهمن ۹۷
خـدایای من...
می دانـم با گناه کردن به خودم ظلم کرده ام..
اما از رحمتت ناامید نمی شوم،
می دانـم کمکم می کنے
خوب می شوم همین روزها
...
نظرات