عکس نان شکلاتی(سه نان)(دونات)
Fareqمامان مَأوا
۴.۳k
۳.۶k

نان شکلاتی(سه نان)(دونات)

۵ آذر ۰۲
دونات های قشنگ با دستور نان شکلاتی سه نان که تو پیجم هست....
برای تشویق بچه ها به منظور یادگیری بهتر نشانه د من دونات درست کردم.
در جریانید که چون مربوط به بچه ها بود من تم نچیدم که دستمالی نشن...
...
نظرات