عکس نان بربری فانتزی
↯مریمے↯
۰
۱۷

نان بربری فانتزی

۱۸ آذر ۰۲
شکرش رو10ونمک رو7گرم ریختم اندازه شد
با آردنان فانتزی پختم..
رومالش 1ق غ خوری آردونصف لیوان شیریا آب میزاریم داغ بشه بعدخنک شدن رومال میزنیم(اینسری دیگه زردچوبه نزدم)
زیروروش تردداخلش نرم 😍😋
...