عکس سوپ شیر و قارچ

سوپ شیر و قارچ

۲۱ آذر ۰۲
#قرارگروهی_دوستانه
❤️آشپزی به وقت عشق❤️

🎴🍃این متن را صد دفعه هم بخونیم کمه....

♦️مهمترين سايزي که بايد آدم بدونه سايز (دهنشه).
♦️قضاوت در مورد ديگران انتقاد نيست (توهين) است.
♦️هر کار يا حرفي که در آخرش بگيم "شوخي کردم"، شوخي نيست حمله به شخصيت آن فرد است.
♦️بازي کردن با احساسات مردم، زرنگي نيست، (هرزگي) است.
♦️خراب کردن يک نفر توي جمع جوک نيست، (کمبود) است.
♦️به راهي که اکثر مردم مي روند بيشتر شک کن، اغلب مردم فقط تقليد مي کنند. انگشت نما بودن بهتر از احمق بودن است.
♦️ﻳﺎﺩ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﻜﻨﻴﻢ 
♦️ﻫﺮﮐﯽ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻭ ﺧﻮﺵ ﺗﯿﭙﻪ ﻫﺮﺯﻩ ﻧﯿﺴﺖ !
♦️ﻫﺮﮐﯽ ﺭﯾﺶ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﻮﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ !
♦️ﻫﺮﮐﯽ  ﭼﺎﺩﺭ ﻣﯿﺰﺍﺭﻩ " ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻘﺪﺱ " ﻧﯿﺴﺖ !
♦️ﻫﺮﮐﯽ ﺧﻮﺵ ﺯﺑﺎﻧﻪ ﭼﺎﭘﻠﻮﺱ ﻧﯿﺴﺖ!
♦️ﻫﺮﮐﯽ ﻣﯿﺨﻨﺪﻩ ﺑﯽ ﻏﻢ ﻧﯿﺴﺖ !
♦️ﻫﺮﮐﯽ آﺭﺍﯾﺶ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻧﯿﺴﺖ !
♦️ﻫﺮﮐﯽ ﺯﯾﺎﺩ ﮐﺎﺭﻣﯿﮑﻨﻪ ﺣﻤﺎﻝ ﻧﯿﺴﺖ!
♦️ﻫﺮﮐﯽ ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮﺍﺭﻩ ﻓﻘﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ!
♦️ﻫﺮﮐﯽ ﺁﺩﻣﻪ، ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ!
♦️ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻣﯿﮑﺸﻪ، ﻣﻌﺘﺎﺩ ﻧﯿﺴﺖ!
♦️ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻠﻮﻧﺪ ﻣﯿﮑﻨﻪ، ﺧﺮﺍﺏ ﻧﯿﺴﺖ!
♦️ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺰ ﺳﻮﺍﺭ ﻣﯿﺸﻪ، ﺑﯽ ﺭﺣﻢ ﻧﯿﺴﺖ!
♦️ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﺱ ﻧﻤﯿﺨﻮﻧﻪ، ﺧِﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ!
♦️ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯿﮑﻨﻪ، ﻻﻝ ﻧﯿﺴﺖ!
♦️پس زود قضاوت نکن....👌

...
نظرات