عکس فرنی زعفرانی
mahbob_gilan
۴۴۰
۹۰۹

فرنی زعفرانی

۲۱ آذر ۰۲
سلاملکم😌😍ورق بزنین تااخرلطفا🙃✨
_________________________💛🌻💛_____________________

از ما هیچ چیز باقی نمی ماند
جز خاطراتی که در آن
دلیل حال خوب دیگری بوده ایم..🌱💜

#فرنی #فرنی_زعفرانی #طبیعت #گیلان #لنگرود #محبوب
...
نظرات