عکس خشک کردن میوه
خانم آقا سید
۲۴۴
۸۴۰

خشک کردن میوه

۵ دی ۰۲
#چالش_فنجان_در_دست لطفاً ورق بزنید 🙏این عکس را خیلی دوست دارم مخصوصاً اون بیسکویت های بای که گذاشتم روی اون زیر دستی های عکس مجله،انگار همیشه اونجا بودند.
عکس با نور آفتاب یا بی نور آفتاب مسئله این است؟
با تشکر از ستاره پور صمد عزیز و فرزان دخت عزیز برای این چالش ها جالب 🙏
#میوه_خشک
#چیپس_پرتقال
#پرک_پرتقال
#پرتقال_خشک
...