عکس خمیر پیراشکی معرکه
ورق بزن دوست گلم

خمیر پیراشکی معرکه ورق بزن دوست گلم

۲۹ دی ۰۲
#سلام_امام_زمانم💚🌹💚🌹💚🌹💚
#خدایا_شکرت🤲🌸🤲🌸🤲🌸🤲
#واقعا خمیرش معرکه بود،جاتون حسابی سبز🍀🌿
🌹تصاویر مراحل توی پیجم هست
تشکر از دستور عالی دوستمون:👇
https://sarashpazpapion.com/recipe/7c4449ec0034291b34a39f58c6b38a1b
...
نظرات