عکس دونات یا پیراشکی

دونات یا پیراشکی

۷ بهمن ۰۲
#دونات

جاتون سبز...💚🤍❤️

آدم حسابیا آخر قصه مشخص میشن
اول قصه که همه خوش آب و رنگن...

زندگی تون پر از آدم حسابی🫶👌
...