عکس اکبر جوجه رستورانی
مهناز
۶۶
۸۲۰

اکبر جوجه رستورانی

۲ ماه پیش
#اکبرجوجه#این ناهار جمعه بود آخرین روز از مرخصی بین ترم دخترم مهرآسا بود کنار عزیزان همچی خوشمزهتره جاتون سبز 💚 لطفاً ورق بزنید از همراهی ارزشمند شما بینهایت سپاسگزارم 🙏
...
نظرات