عکس شیرینی نوروزی(ماهک )

شیرینی نوروزی(ماهک )

۲۱ اسفند ۰۲
#قرارگروهی_دوستانه
❤️آشپزی به وقت عشق❤️

راه های خوب برای صدقه:

🍁در كنار پنجره اتاق خوابت يك كاسه آب و يا غذا براي پرندگان بگذار و به اين كار عادت كن
🍁در یک پاکت لباس قرار بده و به كارگري زحمت كش هديه كن
🍁يك جعبه پس انداز در اتاقت بزار و هر بار که عصبانی شدی ، دلی شکستی، غیبتی کردی هزار تومان در اون بنداز و بعد از يك ماه اون رو باز كن و به نيازمندي بده و هر ماه این کار رو تكرار كن
🍁 بخشي از حقوقت را براي كفالت يتيم هزينه كن
🍁چند عدد صندلي بخريد و در مسجد بگذاريد
هركس بر آن نشست و نماز خواند برايتان اجر نوشته مي شود
🍁 اگر در حال زدن بنزين هستيد به كارگر پمپ بنزين  باقي پول را ببخش
🍁 آسان ترين راه صدقه به مردگان اگر مقداري آب در بطري شما به جا مانده آن را بر درخت كنار خيابان بده و نيت صدقه کن
🍁بر قلب هر انسانی شادي وارد كن (با لبخند با سخن نيكو با كمكي كوچك و ...)
🍁خنده و سلام بر نشسته ها و سخنان نيكو نيز يك صدقه است
🍁هنگام خوابيدن هركس را كه به تو بدي كرده و يا غيبت و سخن چيني و يا ظلمي به تو كرده را ببخش به همين راحتي، اين صدقه است

در کارهای خیر پیشقدم شوید. با دوستانتان اشتراک بذارید. شايد فردي به يكي از اين كارها عمل كرد و شما أجر برديد

#شیرینی_عید_ماهک_نورزی_آموزشگاه_برتر#عکس_آرشیوها
...
نظرات