عکس شله زرد

شله زرد

۱ ماه پیش

https://eitaa.com/sajaaaaaadiiiiiiii
لینک خوشگلاسیون

#شله_زرد


درود و صد درود 😍

شله زرد اف خاتون پز
عکساش😎خودش 😋

وقتی با عشق آشپزی کنی برای خانواده نتیجه میشه این 😂😂😂
من ۹۰ درصد مواقع بی عشق آشپزی میکنم و از روی اجبار و اینکه گشنه نمونیم
یه وقت ها جوگیر میشم 😂😂😂😂
بماند که کلا دست پختم خوبه
بی عشق هم خوشمزه هستن و خوش بر و رو 🤥🤥😏🥴

خب دیگه تا تعریفی دیگر از خودم

بدرود 🐌🐌🐌🐌💚🦋🍍


راستی راستی 🥳🥳🥳🥳

عیدتون مبارک
روزه دارهای عزیزم
مبارکا باشه این عید بر همه 🫂😍🫂🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
...
نظرات