عکس خورشت خلال بادام (کرمانشاهی)
غذااا
۷۹
۵۱۴

خورشت خلال بادام (کرمانشاهی)

۱۲ آبان ۹۴
کرمانشاهی های عزیز اگه خوب نشده ببخشید من تا حالا این غذا رو نخورده بودم برای اولین بار درست کردم
خوشمزه است ولی خیلی زمان بره شام امشبمون دیر شد و مراحل معکوس ... اول تخمه وچای خوردیم ... بعد میوه... بعد دیگه ان شاالله شام ... بعد خواب
...
نظرات