عکس مرغ سرخ کرده
فرشته
۱۶۸
۲.۳k

مرغ سرخ کرده

۲۱ آبان ۹۴
این مرغ سرخ شده برای مهمونی خونه عموم بود که کار مرغش رو من انجام دادم
جای شما خالی
خوشمزه شد
...
نظرات